ornamentl Moje knihy ornamentp


 razítko

   Výhradním distributorem všech mých knih je nakladatelství a vydavatelství Pangeit Vitějovice. Objednávat je můžete na výše uvedené adrese.


      K vydání připravuji novou knihu z oblasti Sušicka a širokého okolí.


suš

                   Hory Matky Boží, královské horní město

   
Pod křídly vydavatelství Pangeit vyšla velmi zajímavá kniha o bývalém královském městě Hory Matky Boží, které leží nedaleko hradu Velhartice. Hory Matky Boží jsou od r. 1511 proslulé hlubinnou těžbou stříbra. Dne 12. listopadu 1522 povýšil král Ludvík Jagellonský hornickou osadu  na  královské  horní  město a již v prosinci téhož roku udělil městu kromě znaku, pečeť a právo používat červený pečetní vosk a další privilegia. Později hornickou slávu vystřídal věhlas různorodé řemeslné výroby a domácích prací. Hory Matky Boží se proslavily hlavně jako obec ševců. Ševci byli téměř v keždé chalupě. Na Horách existovalo mnoho dalších řemesel. O tom, jak se zde lidem žilo a žije, se můžete dočíst v publikaci, která je v prodeji od srpna 2022. Získat ji můžete v muzeu přímo na Horách Matky Boží nebo kontaktujte paní Bohdanu Novotnou na tel. čísle: 606604760. Nakladatelství Pangeit ji neprodává.

Hor


                      Roku 2020 vyšla kniha o středověké řece Hostici!

Když se řekne Chlum u Třeboně, Staňkovský rybník nebo Hejtman, většině z nás se vybaví letní dovolená, koupání, rybaření a cyklistika.      

knihy Hostice
   
Úchvatnou chlumeckou krajinu s množstvím rybníků pravidelně navštěvuji již od učňovských let. Za tu dobu mám v okolí spoustu přátel a cítím se tam jako doma. Při vycházkách romantickým prostředím mě napadlo o tomto příhraničním kraji napsat, udělat jakéhosi turistického průvodce a představit lidem zdejší nádherná a zajímavá místa. Páteří nové knihy se stala středověká řeka Hostice, která již dlouhá staletí napájí chlumeckou rybniční soustavu.Pramení nedaleko Vysokého kamene u Kunžaku v okrese Jindřichův Hradec, ústí pak zprava do Lužnice u Majdaleny. Délka jejího toku se udává na 40,5 km. Kdysi bývala nezkrotnou a rozbouřenou řekou. Ve své době přidělala vrásky na čele našim známým rybníkářům Štěpánku Netolickému a Mikuláši Ruthardovi, kteří nakonec dokázali její vody usměrnit. Na dnešních mapách ji ale nenajdete, postupem doby dostala totiž pojmenování Koštěnický potok.

  Při shromažďování podkladů a ověřování faktů k této knize jsem se u lidí setkal s pochopením a přátelskou pomocí. Rád bych jim touto cestou poděkoval za poskytnutí obrazových a jiných materiálů. 
leták Hostice 1
Kniha o vojenském prostoru BOLETICE

obal BO

Publikace měla původně vyjít pod křídly 
vydavatelství NAŠE VOJSKO, nakonec jsem se ale rozhodl ji vydat sám.


      Rozsáhlé území, známé  pod názvem Vojenský újezd Boletice, se nachází  mezi Českým  Krumlovem, 
   Horní  Planou a Volary. Ačkoliv to na první pohled nevypadá, historicky je zdejší  krajina  velice  zajímavá.
   Informací  o  této “zemi  nikoho“ není  zatím  mnoho, proto buďme  rádi,  že  znalců  vojenského  prostoru 
   postupně přibývá. Živobytí v těchto končinách nebylo jistě lehké, dokládají to vzpomínky a osudy  násilně
   odsunutých obyvatel. Rodinné  příběhy  a dobové  fotografie  se  logicky objevují  na stránkách Kohoutího
   kříže, hodně materiálu je  možné také  najít na portálu zanikleobce.cz. Po většině popisovaných obcí  dnes
   zůstaly nepatrné trosky základů domů a sady přestárlých ovocných stromů. 

      Armáda ČR nechce výcvikový prostor Boletice opustit úplně, protože jedině zde může cvičit v horském
   terénu, přesto nám již pár let umožňuje zakázaný  prostor  navštívit. 
V turistických  kruzích  si  Boleticko
   nezískalo takový ohlas jako Šumava, postupně se ale široké veřejnosti otevírá. 
V této publikaci se můžete
   seznámit nejen s historií zaniklých obcí a osad, ale i s vojenským využitím vojenského prostoru.

 obal celý
 

reklamní leták Boletice         
Dne 28. května 2019 vyšla kniha Pražák v proměnách času.

                            Prazák 1

                            Prazák 2


        Přestože mě  profese skláře odvála z rodého Pražáku až na Šumavu a dnes žiji ve Vitějovicích u Prachtic,
    na své  rodiště  
nezapomínám. Na  Pražáku jsem  prožil  krásné  dětství,  velká  klukovská   dobrodružství,
    taneční  zábavy “U  Profantů“ i první 
lásky. Z časových důvodů  jezdím  do rodné  matičky vsi  minimálně.
    O to víc vnímám proměny, kterými Pražák postupně 
prochází. Během několika desítek let změnil výrazně
    svoji tvář.   

      Knihu jsem připravoval společně s Jardou Muchlem, Jardou Bískem a profesorem Milanem  Matoušem.
    Přináší ucelený obraz s podrobnou historií obce, navíc je doplněna řadou hodnotných příspěvků několika
    rodáků a spoustou zajímavých fotografií.  

     Celobarevná kniha v pevné vazbě má 184 stran a je věnovaná všem rodákům a obyvatelům Pražáku.Díky
    sponzorům můžete knihu získat jen za 150,-Kč.

                                 
reklama Pražák      Když  se  řekne  Vodňany, většině  z  nás  se  vybaví  místo  proslulé  chovem  ryb. Voda, která  město
   obklopuje, mu dala i jméno. O známém městě bylo v minulosti napsáno  mnohé, proto  je velice  těžké 
   předložit  veřejnosti  publikaci,  která  by  měla  přinést  nové  poznatky. 
V  této  nové  knize  čtenářům
   předkládám zmapovanou krajinu kolem mého rodného města.Místopis je výsledkem dlouhého bádání
   zakládajícího se na studiu velkého množství knih a materiálů. Vězte,  že  historické  písemné  prameny
   uložené  v archivech  ale  zdaleka  nevydaly  všechna  svědectví.  Soudobé  fotografie  většinou  nafotila
   Libuše Dotlačilová z Vitic.

                                  
obal 21x    
     Kniha o Vodňansku je v prodeji od listopadu 2017.  
    
reklam leták vod

text-sklari
      Hlavním tématem pro mojí další knihu se stalo sklářství. Prodíral jsem se celým šumavským  hvozdem 
  a téměř 2 roky mapoval zaniklé sklárny od A do Z. V knize popisuji  život sklářů  na  Šumavě,  jednotlivé
  sklárny a známé sklářské rody. Je to putování po zaniklých místech Šumavy.

sklari

      V pořadí druhá moje kniha dostala název Šumava patřila sklářům je rozdělena
   na  2. díly. 

sklari  2
 
1 díl

skláři  4
                                     rek leták šum 2 díl
 


text-postopach
knizka
 
           Moje první vydaná kniha  s názvem  Po stopách dávných věků  aneb  Witějice  v  dobách
    středověku 
se podrobně věnuje historii hradu Osule. Pracoval jsem na ní téměř 2 roky a vyšla před
   Vánoce r. 2012. Pro řadu z vás  se může kniha stát zajímavým dárkem nebo motivací k tomu, abyste
   zříceninu  hradu  navštívili. Kromě  popisu Vitějovic se  v  knize  dozvíte  o historii  celého  okolí, dále
   o rodu Bavorů ze Strakonic, Rožmbercích a dalších zajímavostech. 

           Poutavé čtení v pevné vazbě je doplněno spoustou obrázků a dobových listin. Kniha  má  téměř
   360 stran  a  seženete  ji  pouze na mojí adrese. Vydal jsem ji  vlastním  nákladem  a cena výtisku je 
   380,-Kč. Přílohou každého výtisku knihy je CD s animací hradu Osule a dalším materiálem.


           Zde je na ukázku několik listů z knihy:  pdf-logo
   

text-pec
   Pod mým vedením funguje ve Vitějovicích od r. 2010 skupinka místních nadšenců. Svojí činnost zahájila stavbou veřejné pece na chleba. Obecní pec se rychle stala zajímavou atrakcí podobně jako je tomu u proslavené pece v Lenoře, kterou jsem s kamarádem Václavem Mrázem zprovoznil a pekl v ní od r. 1998 do r. 2002. Po získaných zkušenostech z Lenory jsem ve Vitějovicích vyprojektoval pec mnohem větší. Stojí v dolní části návsi pod kostelem sv. Markéty, na místě bývalé váhy a sběrny mléka. Na první pohled upoutá kolemjdoucí svým starobylým vzhledem. Ten dotváří střecha pokrytá šindelem a ručně dlabané okapy. Společně jsme pec postavili o víkendech z vlastních finančních zdrojů a poté ji věnovali obci. Replika této staré pece je plně funkční a celoročně slouží našim občanům k pečení chleba a jiných druhů pečiva.


text-osule
   Po úspěšném dokončení projektu pece na chleba se mi v hlavě zrodila další myšlenka. Tentokrát se středem zájmu stala zřícenina blízkého hradu Osule ze 13. století. Kdo z vás se zde byl v minulosti podívat, ten by podobu hradního areálu dnes nepoznal. Opět nastoupila parta hic. Pravidelnou údržbou a prořezávkou jsme hrad návštěvníkům řádně zpřístupnili a v plánu jsou další iniciativy.  

   Pro milovníky historie předkládám videoklip rekonstrukce hradu Osule. V jeho první části můžete vidět pravděpodobnou podobu podle projektu zakladatele hradu, krále Přemysla Otakara II., ve druhé části je pak vidět provizorní využití pobořeného hradu s dřevěnou nástavbou ke střežení kolemjdoucí trasy Zlaté stezky.