ornamentl Moje knihy ornamentprazítko
        Výhradním distributorem všech mých knih je nakladatelství a vydavatelství Pangeit 
        Vitějovice. Proto můžete objednávat uvedené publikace pouze na mojí adrese.

   
              Právě vyšla nová kniha o Boleticku!

obal BO

           
Její vydání pozdrželo vydavatelství NAŠE VOJSKO, pod jejichž křídly měla publikace 
         původně vyjít již na 
jaře letošního roku. 

rekl leták
      Rozsáhlé území, známé  pod názvem Vojenský újezd Boletice, se nachází  mezi Českým  Krumlovem, 
   Horní  Planou a Volary. Ačkoliv to na první pohled nevypadá, historicky je zdejší  krajina  velice  zajímavá.
   Informací  o  této “zemi  nikoho“ není  zatím  mnoho, proto buďme  rádi,  že  znalců  vojenského  prostoru 
   postupně přibývá. Živobytí v těchto končinách nebylo jistě lehké, dokládají to vzpomínky a osudy  násilně
   odsunutých obyvatel. Rodinné  příběhy  a dobové  fotografie  se  logicky objevují  na stránkách Kohoutího
   kříže, hodně materiálu je  možné také  najít na portálu zanikleobce.cz. Po většině popisovaných obcí  dnes
   zůstaly nepatrné trosky základů domů a sady přestárlých ovocných stromů. 

      Armáda ČR nechce výcvikový prostor Boletice opustit úplně, protože jedině zde může cvičit v horském
   terénu, přesto nám již pár let umožňuje zakázaný  prostor  navštívit. 
V turistických  kruzích  si  Boleticko
   nezískalo takový ohlas jako Šumava, postupně se ale široké veřejnosti otevírá. 
V této publikaci se můžete
   seznámit nejen s historií zaniklých obcí a osad, ale i s vojenským využitím vojenského prostoru.

 obal celý
           
Velice často  se  pohybuji  na Třeboňsku. Nádherná krajina  s množstvím  rybníků a bohatou  historií 
    dokáže  člověka  uchvátit. Když  se  řekne  Chlum u Třeboně,  Staňkovský  rybník  nebo  Hejtman, většině
    z  nás  se  vybaví  letní  dovolená, koupání,  rybaření a  cyklistika. Tématem pro mojí novou knihu  se  stal  
   Koštěnický potok, který protéká touto lokalitou, svou střední částí dokonce tvoří hranici s Rakouskem. 
   Společně se vydáme na 40 km cestu od jeho pramenů až po ústí  do  řeky Lužnice. Slibuji, že nezapomenu
   odhalit i jeho tajemná zákoutí.
           Připravovaná kniha dostala pracovní název Poklady řeky Hostice.

         
Dne 28. května 2019 vyšla slibovaná kniha Pražák v proměnách času.

                            pr1

                            pr2


        Přestože mě  profese skláře odvála z rodého Pražáku až na Šumavu a dnes žiji ve Vitějovicích u Prachtic,
    na své  rodiště  
nezapomínám. Na  Pražáku jsem  prožil  krásné  dětství,  velká  klukovská   dobrodružství,
    taneční  zábavy “U  Profantů“ i první 
lásky. Z časových důvodů  jezdím  do rodné  matičky vsi  minimálně.
    O to víc vnímám proměny, kterými Pražák postupně 
prochází. Během několika desítek let změnil výrazně
    svoji tvář.   

      Knihu jsem připravoval společně s Jardou Muchlem, Jardou Bískem a profesorem Milanem  Matoušem.
    Přináší ucelený obraz s podrobnou historií obce, navíc je doplněna řadou hodnotných příspěvků několika
    rodáků a spoustou zajímavých fotografií.  

     Celobarevná kniha v pevné vazbě má 184 stran a je věnovaná všem rodákům a obyvatelům Pražáku.
                                 

      Když  se  řekne  Vodňany, většině  z  nás  se  vybaví  místo  proslulé  chovem  ryb. Voda, která  město
   obklopuje, mu dala i jméno. O známém městě bylo v minulosti napsáno  mnohé, proto  je velice  těžké 
   předložit  veřejnosti  publikaci,  která  by  měla  přinést  nové  poznatky. 
V  této  nové  knize  čtenářům
   předkládám zmapovanou krajinu kolem mého rodného města.Místopis je výsledkem dlouhého bádání
   zakládajícího se na studiu velkého množství knih a materiálů. Vězte,  že  historické  písemné  prameny
   uložené  v archivech  ale  zdaleka  nevydaly  všechna  svědectví.  Soudobé  fotografie  většinou  nafotila
   Libuše Dotlačilová z Vitic.

       
                           rekl vodnany 
obal 21x     

     Kniha o Vodňansku je v prodeji od listopadu 2017.  
    


text-sklari
      Hlavním tématem pro mojí další knihu se stalo sklářství. Prodíral jsem se celým šumavským  hvozdem 
  a téměř 2 roky mapoval zaniklé sklárny od A do Z. V knize popisuji  život sklářů  na  Šumavě,  jednotlivé
  sklárny a známé sklářské rody. Je to putování po zaniklých místech Šumavy.

sklari

      V pořadí druhá moje kniha dostala název Šumava patřila sklářům je rozdělena
   na  2. díly. 

sklari  2
 
1 díl
skláři  4
                                     2 díl


text-postopach
knizka
 
           Moje první vydaná kniha  s názvem  Po stopách dávných věků  aneb  Witějice  v  dobách
    středověku 
se podrobně věnuje historii hradu Osule. Pracoval jsem na ní téměř 2 roky a vyšla před
   Vánoce r. 2012. Pro řadu z vás  se může kniha stát zajímavým dárkem nebo motivací k tomu, abyste
   zříceninu  hradu  navštívili. Kromě  popisu Vitějovic se  v  knize  dozvíte  o historii  celého  okolí, dále
   o rodu Bavorů ze Strakonic, Rožmbercích a dalších zajímavostech. 

           Poutavé čtení v pevné vazbě je doplněno spoustou obrázků a dobových listin. Kniha  má  téměř
   360 stran  a  seženete  ji  pouze na mojí adrese. Vydal jsem ji  vlastním  nákladem  a cena výtisku je 
   280,-Kč. Přílohou každého výtisku knihy je CD s animací hradu Osule a dalším materiálem.


           Zde je na ukázku několik listů z knihy:  pdf-logo
   

text-pec
   Pod mým vedením funguje ve Vitějovicích od r. 2010 skupinka místních nadšenců. Svojí činnost zahájila stavbou veřejné pece na chleba. Obecní pec se rychle stala zajímavou atrakcí podobně jako je tomu u proslavené pece v Lenoře, kterou jsem s kamarádem Václavem Mrázem zprovoznil a pekl v ní od r. 1998 do r. 2002. Po získaných zkušenostech z Lenory jsem ve Vitějovicích vyprojektoval pec mnohem větší. Stojí v dolní části návsi pod kostelem sv. Markéty, na místě bývalé váhy a sběrny mléka. Na první pohled upoutá kolemjdoucí svým starobylým vzhledem. Ten dotváří střecha pokrytá šindelem a ručně dlabané okapy. Společně jsme pec postavili o víkendech z vlastních finančních zdrojů a poté ji věnovali obci. Replika této staré pece je plně funkční a celoročně slouží našim občanům k pečení chleba a jiných druhů pečiva.


text-osule
   Po úspěšném dokončení projektu pece na chleba se mi v hlavě zrodila další myšlenka. Tentokrát se středem zájmu stala zřícenina blízkého hradu Osule ze 13. století. Kdo z vás se zde byl v minulosti podívat, ten by podobu hradního areálu dnes nepoznal. Opět nastoupila parta hic. Pravidelnou údržbou a prořezávkou jsme hrad návštěvníkům řádně zpřístupnili a v plánu jsou další iniciativy.  

   Pro milovníky historie předkládám videoklip rekonstrukce hradu Osule. V jeho první části můžete vidět pravděpodobnou podobu podle projektu zakladatele hradu, krále Přemysla Otakara II., ve druhé části je pak vidět provizorní využití pobořeného hradu s dřevěnou nástavbou ke střežení kolemjdoucí trasy Zlaté stezky.